สธ.เผยน้ำท่วมป่วยกว่า1แสนราย-ตาย56

สธ.เผยน้ำท่วมป่วยกว่า1แสนราย-ตาย56
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข พบผู้ป่วยจากการประสบภัยอุทกภัย แล้วทั้งสิ้น 107,000 ราย เสียชีวิต 56 ราย ซึ่งในจำนวนที่เสียชีวิต เกิดเหตุจากการจมน้ำ 49 ราย ซึ่งเป็นตัวเลขสูงมาก จึงฝากเตือนประชาชนให้ระมัดระวัง ขณะเดียวกัน กระทรวงสาธารณสุข ได้เฝ้าระวังโรคที่อาจจะเกิดขึ้น หลังน้ำลด ได้แก่ โรคไข้เลือดออก
โรคอุจาระร่วง โรคฉี่หนู โรคไข้หวัดใหญ่ และโรคเครียด ส่วนการประชุมในวันนี้ จะเสนอให้ คณะรัฐมนตรี จัดสรรงบประมาณเบื้องต้นให้กับโรงพยาบาล ได้รับความเสียหายจากเหตุน้ำท่วม จำนวน 4 โรงพยาบาล ทั้งสิ้น 80 ล้านบาท แบ่งเป็นในส่วนของยาและเวชภัณฑ์ ประมาณ 30 ล้านบาท และอาหาร 50 ล้านบาท

ขณะที่ นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะ ประธานคณะกรรมการอำนวยการกำกับติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบภัย อุทกภัย หรือ คชอ. กล่าวว่า การประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ จะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อขออนุมัติเป็นเงินรองรับ 80 ล้านบาท ใช้เป็นงบประมาณในการจัดหาเรือสุขาเคลื่อนที่ และเต็นท์ให้กับผู้ประสบอุทกภัย พร้อมกันนี้ จะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี แก้ไขระเบียบการเบิกจ่ายเป็นเงินบริจาค เพื่อให้เกิดความคล่องตัวโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้