บุญจงยันผู้นำท้องถิ่นไม่เลือกช่วยน้ำท่วม

บุญจงยันผู้นำท้องถิ่นไม่เลือกช่วยน้ำท่วม
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผย ถึงกรณีที่ผู้นำท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานีช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม อย่างเลือกปฏิบัติ โดยนายบุญจง มั่นใจว่า จะไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ เพราะทางกระทรวง
มีนโยบาย ให้ผู้นำท้องถิ่นช่วยเหลือประชาชนอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม แต่หากมีการกระทำเช่นนั้น ก็ขอให้แจ้งมายังกระทรวง ซึ่งจะมีการตรวจสอบ และเรียกผู้นำดังกล่าวมาพูดคุยด้วย

ขณะที่ นายโสภณ ซารัมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ในเหตุอุทกภัยเบื้องต้น ต้องลงพื้นที่ระดมช่วย จ.บุรีรัมย์ และ จ.สุรินทร์ ซึ่งสถานการณ์ขณะนี้ ยังขาดเรือท้องแบนจำนวนมาก ส่วนเรื่องงบประมาณยังไม่ขอพูดถึง
เพราะอาจมีเพิ่มเติมขึ้นได้ ทั้งนี้ ได้นำงบบริหารจัดการของกระทรวงที่มีอยู่ มาใช้ในเบื้องต้น โดยส่วนหนึ่งจะใช้ในมาตรการเยียวยาด้วย ส่วนเรื่องการบูรณะ ซ่อมแซม ขอให้ชะลอไว้จนกว่าระดับน้ำจะลดลง

นอกจากนี้ ในกรณีการแก้ไขรัฐธรรมนูญของ นายสมบัติ ธํารงธัญวงศ์ นายโสภณ กล่าวว่า ไม่ขอวิจารณ์ แต่การแก้ไขรัฐธรรมนูญ จำเป็นต้องให้ทุกฝ่ายยอมรับด้วย