มหาราชเปิดให้ผู้ป่วยนัดหมาย-รับยาวันนี้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พ.ญ.สุวรรณี ตั้งวีระพรพงศ์ รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา กล่าวว่า วันนี้ ผู้ป่วยนัดหมายและผู้ป่วยรับยาต่อเนื่องทุกแผนก สามารถให้บริการผ่าตัด เอกซเรย์ เจาะเลือดได้ ส่วนการให้บริการภายนอกโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จะยังคงเปิดให้บริการหน่วยปฐมพยาบาล เบื้องต้น 2 จุด ตั้งแต่ เวลา 08.00-16.00 น. ณ จุดบริการโรงแรมพีกาซัสและตลาดประปา แยกไอที ซึ่งวันนี้ มีผู้รับผิดชอบเกือบ 200 คน และศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เปิดให้บริการได้ทุกแห่ง และออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ตามชุมชนที่ถูกน้ำท่วม