เขื่อนป่าสักฯลดระบายบรรเทาเจ้าพระยา

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี ลดการระบายน้ำลงแล้ว เพื่อบรรเทาสถานการณ์น้ำท่วม ในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ได้ลดการระบายน้ำลง จาก 1,250 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เมื่อวานนี้ มาเป็น 1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ในวันนี้ เพื่อบรรเทาสถานการณ์น้ำท่วมในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งการระบายน้ำน้อยลงจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ส่งผลให้ อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา บริเวณเขื่อนพระราม 6 ยังคงทรงตัว และจะเป็นเช่นนี้ต่อไปอีก 2-3 วัน เพราะน้ำจากคลองชัยนาท-ป่าสัก ยังไหลลงมาสมทบประมาณ 200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ขณะที่สถานการณ์น้ำในจังหวัดลพบุรี ค่อยๆ ลดลงวันละ 8-10 เซนติเมตร กรมชลประทาน คาด
ว่าการระบายน้ำในพื้นที่ชุมชนใน จ.ลพบุรี จะสามารถระบายได้หมดภายใน 15 วัน ขณะที่พื้นที่เกษตร ต้องใช้เวลากว่า 1 เดือน