กรมสุขภาพจิต เร่งเยียวยาจิตใจ คนน้ำท่วม

กรมสุขภาพจิต เร่งเยียวยาจิตใจ คนน้ำท่วม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายแพทย์อภิชัย มงคล อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า สถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก โดย กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายออกหน่วยสุขภาพจิตเคลื่อนที่ แต่จะต้องรอประสานกับเจ้าของพื้นที่ก่อน ซึ่งล่าสุดพบว่า ปัญหาหนักจะอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา รวมทั้ง จังหวัดลพบุรี พระนครศรีอยุธยา ขอนแก่น อรัญประเทศ และปราจีนบุรี ที่จะต้องไปช่วยเป็นพิเศษ สำหรับ หน่วยสุขภาพจิต
เคลื่อนที่ ประกอบด้วย จิตแพทย์ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ พยาบาลจิตเวช รวมทีมละ 10 คน โดยงานแรก คือการรักษาพยาบาลทั่วไปทั้งกายและจิต ที่สำคัญคือ การคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการคิดฆ่าตัวตาย หากไม่ไหว
จะต้องส่งไปที่โรงพยาบาลจิตเวช ให้ดูแลเป็นพิเศษเป็นรายๆ ไป

อย่างไรก็ตาม จากการออกหน่วยสุขภาพจิตเคลื่อนที่ ตั้งแต่วันที่ 18 -24 ตุลาคม ที่ผ่านมาออกหน่วยตรวจประชาชนแล้ว 5,126 ราย มีปัญหาสุขภาพจิต 816 ราย โดยมีประชาชน 99 ราย ที่ต้องติดตามเป็นพิเศษ หากบุคคลใดมีปัญหา สามารถโทรไปที่สายด่วนสุขภาพจิต 1323 เพื่อขอคำปรึกษาได้