กรมชลฯ เผย 2วันน้ำเหนือถึงกรุง ยันรับไหว

กรมชลฯ เผย 2วันน้ำเหนือถึงกรุง ยันรับไหว
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวีระ วงศ์แสงนาค รองอธิบดีกรมชลประทาน แถลงข่าวถึงผลการประมวลวิเคราะห์สถานการณ์ระดับน้ำวันนี้ว่า ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ล่าสุด ที่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีน้ำไหลผ่าน 3,275 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และมีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นอีก เนื่องจาก น้ำจากภาคเหนือ จะไหลมาสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอีก ทั้งนี้ น้ำทะเลจะหนุนสูงขึ้น ในวันที่ 25-27 ต.ค.นี้ ซึ่งได้พยายามควบคุมระดับน้ำให้ไม่เกินที่ 3,500 ลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ คาดการณ์ว่า น้ำจากภาคเหนือ จะไหลมาถึงกรุงเทพฯ ในอีก 2 วันข้างหน้า ซึ่งจะพยายามควบคุมให้ระดับน้ำอยู่ที่ไม่เกิน 2.5 เมตร โดยจะใช้มาตรการชะลอการปล่อยน้ำจากภาคเหนือ เพื่อให้ กรุงเทพมหานคร ได้ผ่านช่วงน้ำทะเลหนุนสูง ในวันที่ 27 ต.ค.นี้ ไปก่อน เพื่อลดผลกระทบจากความเสียหาย จากอุทกภัย นอกจากนี้ กรมชลประทาน ได้สั่งมาตรการให้ลดการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยา และรักษาระดับน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยา ให้อยู่ที่ไม่เกิน 17.1 เมตร จากระดับ
น้ำทะเลปานกลางและลดการระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จาก 1,300 ลูกบาศก์เมตร ให้เหลือ 1,000 ลูกบาศก์เมตร รวมทั้ง มีมาตรการรับน้ำจากคลองระพีพัฒน์ ที่รับน้ำมาจากเขื่อนพระราม 6 อีก 50 ซ.ม. เพื่อลดผลกระทบจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อย่างไรก็ตาม นายวีระ ยังกล่าวอีกว่า ทางกรมชลประทาน ขอยืนยันว่า สามารถรับมือวิกฤติครั้งนี้ได้ แต่หากกรมชลประทาน ขอให้ประชาชน หมั่นตรวจสอบแนวกั้นน้ำและติดตามสถานการณ์น้ำ อย่างใกล้ชิด