ผู้ว่าร้อยเอ็ดสั่งเฝ้าจับระดับน้ำลำน้ำชี

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสมศักดิ์ ขำทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดเผยว่า สถานการณ์ลำน้ำชี ตั้งแต่ อำเภอจังหาร เชียงขวัญ โพธิ์ชัย ธวัชบุรี เสลภูมิ ทุ่งเขาหลวง อาจสามารถ และอำเภอพนมไพร เป็นเส้นทางลำน้ำชีไหลผ่าน ระดับน้ำทรงตัว สูงขึ้นเพียงเล็กน้อย สั่งการให้ นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ได้ตรวจสอบรายงานสถานการณ์น้ำ ตลอด 24 ช.ม. หมู่บ้านที่เสี่ยงภัยต่อการถูกน้ำท่วม ต้องได้รับการดูแลโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดร้อยเอ็ด ชลประทานจังหวัด เกษตรจังหวัด ต้องมีข้อมูลพร้อมให้การช่วยเหลือทันที ขณะเดียวกัน พื้นที่ประตูระบายน้ำสายร้อยเอ็ด สายยโสธร พนมไพร เจ้าหน้าที่ เฝ้าระวังประตูระบายน้ำในพื้นที่ ตลอดเวลา ห้ามขาดห้ามลา ในวันนี้ด้วย