กรมทางหลวง แจ้ง เส้นทางน้ำท่วม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมทางหลวง แจ้งข้อมูล สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศนั้น ขณะนี้ มีเส้นทางที่ระดับน้ำสูง และบางเส้นทาง มีสภาพชำรุด จนการจราจรผ่านไม่ได้ อาทิ จ.พระนครศรีอยุธยา ที่ทางหลวงหมายเลข 32 บางปะอิน-นครหลวง น้ำท่วมจุดกลับรถใต้สะพานสูง 20-40 เซนติเมตร ที่ กิโลเมตรที่ 4-20 ที่ ทางหลวงหมายเลข 3236 อยุธยา-เสนา-บ้านสาลี น้ำท่วมจุดกลับรถ ใต้สะพานสีกุก สูง 130 เซนติเมตร ที่กิโลเมตรที่ 10-11

จ.ลพบุรี ทางหลวงหมายเลข 205 ม่วงค่อม-ลำนารายณ์ น้ำท่วมสูง 100 เซนติเมตร ที่ กิโลเมตรที่ 226-240 ที่ทางหลวง หมายเลข 311 ทางเลี่ยงเมืองลพบุรี น้ำท่วมสูง 70 เซนติเมตร ที่กิโลเมตรที่ 9-10 ที่ทางหลวงหมายเลข 205 โคกสำโรงลำนารายณ์ น้ำท่วมสูง 90 เซนติเมตร ที่กิโลเมตรที่ 226-242 และที่ทางหลวงหมายเลข 2256 ท่าหลวง-ชัยบาดาล ท้องที่ อ.ชัยบาดาล น้ำท่วมสูง 65 เซนติเมตร ที่กิโลเมตรที่ 0-2

ทั้งนี้ กรมทางหลวง ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว โดยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 และตำรวจทางหลวง 1193 ตลอด 24 ชั่วโมง