ผู้ว่าฯศรีสะเกษ ประชุมด่วน รับน้ำท่วม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

เมื่อเวลา 06.00 น.ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมศาลากลาง จ.ศรีสะเกษ นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าฯศรีสะเกษ กล่าวว่า ตนได้เรียกประชุมนายอำเภอทุกอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ซึ่งในขณะนี้ ปริมาณน้ำที่กักเก็บตามอ่างเก็บน้ำ 16 แห่ง ในจังหวัด คิดเป็น 104 เปอร์เซ็นต์ โดยมีปริมาณน้ำที่เกินกว่าที่กักเก็บได้ จำนวน 13 อ่าง เช่น อ่างห้วยศาลา อ่างห้วยติ๊กซู อ่างห้วยสำราญ อ่างห้วยทา ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่เทือกเขาพนมดงรัก ชายแดนไทย