กาฬสินธุ์ เตรียมรับมือใน3 วันน้ำท่วมแน่

กาฬสินธุ์ เตรียมรับมือใน3 วันน้ำท่วมแน่
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

จากการติดตามสถานการณ์น้ำหลาก ในลำน้ำชี ที่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งกำลังได้รับอิทธิพลของน้ำไหลหลาก จากจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดขอนแก่น ล่าสุด นายเดชา พลกล้า รักษาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าติดตามสถานการณ์น้ำ ที่บริเวณฝายวังยาง ในเขตอำเภอฆ้องชัย พบว่า ระดับน้ำชีสูงกว่าระดับปกติ ถึง 78 เซนติเมตร อีกทั้งยังพบว่า กระแสน้ำยังมีความรุนแรง และยังได้นำเอาวัชพืชมาเป็นจำนวนมาก ซึ่งขณะนี้ ได้ส่งผลให้เกิดน้ำซึมผ่านพนังกั้นน้ำชั้นนอก ตรงบ้านโนนแดง และบ้านสะดำศรี

รักษาราชการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้วิทยุสั่งการให้ทาง อำเภอกมลาไสย อำเภอฆ้องชัย และ อำเภอร่องคำ ที่มีราษฎรอาศัยติดกับลำน้ำชี เตรียมการป้องกันน้ำท่วมฉับพลัน และให้เตรียมการอพยพ หากระดับน้ำเพิ่มสูง เพราะในขณะนี้ระดับน้ำได้เพิ่มขึ้น ถึงวันละ 30 ซ.ม. ที่ในบางพื้นที่ น้ำจะสามารถซึมเข้าท่วมในพื้นที่ได้ ดังนั้น ประชาชนจะต้องเตรียมการรับมือปัญหาน้ำท่วม ที่คาดว่าไม่เกิน 3 วัน ปริมาณน้ำที่เพิ่มสูง จะทำให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่