สวนดุสิตโพล เผย10 วิธีช่วย ร.ร.ก่อนเปิด

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สวนดุสิตโพล เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน นักเรียน ครู และอาจารย์ทั่ว ประเทศ จำนวน 1076 คน ระหว่างวันที่ 21-24 ตุลาคม เรื่องการหาวิธีการหรือแนทาง ช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบภัยจากปัญหาน้ำท่วม เพื่อเข้าไปให้ความช่วยเหลืออย่างเร่ง ด่วนก่อนจะเปิดภาคเรียน ในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ จำนวน 10 วิธีการ

ผลปรากฏว่า ร้อยละ 21.68 รัฐบาลควรจัดตั้งงบประมาณสำหรับช่วยเหลือโรงเรียนที่ถูกน้ำท่วมเป็นกรณีพิเศษและเร่งด่วน ร้อยละ 14.32 เห็นว่า ควรเลื่อนวันเปิดเทอมเฉพาะโรงเรียน ที่ได้รับผลกระทบออกไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ร้อยละ 13.17 ควรหาสถานที่เรียน ใหม่ให้กับเด็ก และคำนึงถึงความสะดวกในการเดินทางมาโรงเรียน

ขณะที่มีเพียงร้อยละ 5.24 เห็นว่าควร สำรวจความเสียหายหลังน้ำลด และเร่งปรับปรุง ซ่อมแซมให้ทันก่อน เปิดเทอม