ทางหลวง แนะ เลี่ยงเส้นทางยังมีน้ำขัง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมทางหลวง แจ้งว่า ตามที่เกิด สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศนั้น ขณะนี้มีเส้นทางที่ระดับน้ำสูง และบางสายทางมีสภาพชำรุด จนการจราจรผ่านไม่ได้ อาทิ จ.พระนครศรีอยุธยา ที่ทางหลวงหมายเลข 32 บางปะอิน-นครหลวง น้ำท่วมจุดกลับรถใต้สะพานสูง 20-40 เซนติเมตร ที่กิโลเมตรที่ 4-20 ที่ทางหลวงหมายเลข 3236 อยุธยา-เสนา-บ้านสาลี น้ำท่วมจุดกลับรถใต้สะพานสีกุก สูง 130 เซนติเมตร ที่กิโลเมตรที่ 10-11 จ.ลพบุรี ทางหลวงหมายเลข 205 ม่วงค่อม-ลำนารายณ์ น้ำท่วมสูง 100 เซนติเมตร ที่กิโลเมตรที่ 226-240 ที่ทางหลวงหมายเลข 311 ทางเลี่ยงเมืองลพบุรี น้ำท่วมสูง 70 เซนติเมตร ที่กิโลเมตรที่ 9-10 ที่ทางหลวง หมายเลข 205 โคกสำโรง-ลำนารายณ์ น้ำท่วมสูง 90 เซนติเมตร ที่ กิโลเมตรที่ 226-242 และที่ทางหลวงหมายเลข 2256 ท่าหลวง-ชัยบาดาล ท้องที่ อ.ชัยบาดาล น้ำท่วมสูง 65 เซนติเมตร ที่กิโลเมตรที่ 0-2

อย่างไรก็ตาม กรมทางหลวงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว โดยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 และตำรวจทางหลวง 1193 ตลอด 24 ชั่วโมง