ปชป.ยันกองทุนออมแห่งชาติเกิดแน่ มิย.54

ปชป.ยันกองทุนออมแห่งชาติเกิดแน่ มิย.54
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ระบุ ขอให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เตรียมความพร้อม รับมือปัญหาน้ำท่วม เนื่องจากปัจจัย 3 ประการ คือ น้ำทะเลจะหนุนสูง ในวันที่ 26 ต.ค. และ วันที่ 8 พ.ย. นี้ การพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุวิทยา ที่ระบุว่า จะมีฝนตกชุกในสัปดาห์หน้า และจากกรณีที่กรมชลประทาน เตรียมระบายน้ำออกจากเขื่อน ซึ่งจากเหตุผลข้างต้น จะส่งผลให้กรุงเทพมหานคร มีระดับน้ำเพิ่มมากขึ้น แต่ได้รับการยืนยันจาก ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วว่า พื้นที่ชุมชนในเขตบังเกอร์ จะสามารถรับมือได้ 100 % ส่วนประชาชนที่อยู่นอกเขต จะมีมาตรการช่วยเหลือเยียวยา
รองรับไว้แล้ว

นอกจากนี้ นายอรรถวิชช์ ในฐานะคณะทำงานด้านเศรษฐกิจของพรรคประชาธิปัตย์ ระบุว่า ช่วงเดือนมิถุนายน 2554 ประชาชนไทยทุกคน จะได้รับบำนาญเมื่ออายุครบ 60 ปี เนื่องจากกฎหมายการออม ได้เข้าสู่การพิจารณาของสภาแล้ว ขณะเดียวกัน สภากำลังพิจารณากฎหมายเกี่ยวกับผู้ประกันตน ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ ส่งผลให้แรงงานที่ขาดส่งเงินประกัน 3 เดือน จะสามารถได้รับเงิน เมื่ออายุ 55 ปี