กรมชลฯ แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำ ฉบับ 10

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมชลประทาน ประกาศ สถานการณ์แม่น้ำเจ้าพระยา ฉบับที่ 10 พบว่า ภาวะน้ำทะเลหนุนสูงแล้ว มีน้ำไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์ 2,772 ลบ.ม./วินาที เขื่อนเจ้าพระยา 3,190 ลบ.ม./วินาที เขื่อนพระราม 6 อยู่ที่ 1,278 ลบ.ม./วินาที ซึ่งปริมาณน้ำดังกล่าว ทำให้สถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคาดการณ์ระดับแม่น้ำเจ้าพระยา ในช่วงบ่ายวันนี้ คาดว่าที่สถานีสะพานพุทธ สูงสุดที่ 2.02 ม. สถานีกรมชลประทานสามเสน 2.15 ม. สถานีปากเกร็ด 2.46 ม. จึงขอเตือนประชาชน ที่อาศัยตลอดแนวคันกั้นน้ำ แม่น้ำเจ้าพระยาทั้งสองฝั่ง ตรวจสอบความแข็งแรงของกำแพงป้องกันตลิ่ง เพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน และขอให้ติดตามรายงานสถานการณ์น้ำ จากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ ทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานพบผู้เสียชีวิต จากสถานการณ์น้ำท่วมแล้ว 28 ราย ส่วนสถานการณ์น้ำท่วม ใน จ.ปทุมธานี มีบ้านเรือนเสียหาย 7 อำเภอ ได้รับความเดือดร้อน 13,197 ครัวเรือน ขณะที่อำเภอสามโคก ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอีก กว่า 70 ซ.ม. ส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มีพื้นที่ประสบภัย 6 อำเภอ ส่วน จ.พระนครศรีอยุธยา ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำลพบุรี แม่น้ำน้อย มีปริมาณสูงขึ้น อย่างต่อเนื่อง พื้นที่ราบลุ่มเกษตรเสียหายแล้ว 16 อำเภอ