ลำปางเตือนนักท่องเที่ยวระวังขับรถหมอกหนา

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายกฤษเพชร เพชรบูรณนิล หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ในช่วงนี้มีวันหยุดต่อเนื่องติดต่อกันหลายวัน โดยมีประชาชนและนักท่องเที่ยว ที่เดินทางขึ้นมายังจังหวัดเขตภาคเหนือตอนบน ในหลายจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดลำปาง ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญหลายแห่ง และเป็นจังหวัดลำปางนั้น ยังเป็นทางผ่าน และเป็นประตูสู่ภาคเหนือ

อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชน และนักท่องเที่ยวนั้น ให้ใช้ความระมัดระวัง ในการขับขี่ยานพาหนะต่างๆ โดยเฉพาะถนนพหลโยธิน ซึ่งมีรถมาก ประกอบกับช่วงนี้ เป็นช่วงเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว โดยบางพื้นที่มีหมอกลงหนา และมีทัศนวิสัยในการมองเห็น ลดลงกว่า 100 เมตร

สำหรับ นักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด ให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากความไม่ชำนาญเส้นทาง อาจจะส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้โดยง่าย โดยผู้ใช้รถใช้ถนน ควรจะเปิดไฟขณะขับขี่รถด้วย เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้น เนื่องจากทัศนวิสัยในการขับขี่ลดลง มาจากหมอกลงจัด