นายกฯ ลงนามตั้งศูนย์ช่วยเหลือน้ำท่วม

นายกฯ ลงนามตั้งศูนย์ช่วยเหลือน้ำท่วม
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายกรัฐมนตรี มีคำสั่งตั้ง "สาทิตย์ วงศ์หนองเตย" เป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการกำกับติดตามช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และศูนย์อำนวยการให้ความช่วยเหลือ

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการอำนวยการกำกับติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และจัดตั้งศูนย์ประสานการช่วยเหลือเยียวยา ผู้ประสบอุทกภัย โดยมี นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เป็นรองประธานกรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการดังกล่าวมีคณะกรรมการทั้งหมด 28 คน โดยมีอำนาจหน้าที่ ในการอำนวยการกำกับกิจการการเยียวยา ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ฟื้นฟูบูรณะโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งก่อสร้างสาธารณประโยชน์ และที่จำเป็นเร่งด่วน ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย ในพื้นที่ทุกจังหวัดของประเทศ รวมทั้งประสานงานกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาคเอกชน ในการสนับสนุนงบประมาณ บุคคลากร และเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือเยียวยา ผู้ประสบอุทกภัย เกิดการบูรณาการในด้านต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผลโดยเร็ว พร้อมกับติดตามประเมินผล และตรวจสอบ การดำเนินงาน ตามแนวทางมาตรการ และแผนงาน โครงการในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรายงานต่อ นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ทราบอย่างต่อเนื่อง

ขณะที่ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ออกรายการเชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกฯอภิสิทธิ์ โดยรายงานถึง สถานการณ์น้ำท่วม ที่ผ่านมา ในหลายจังหวัด ซึ่งเป็นภาพรวมจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชน เกือบตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยล่าสุดนั้น นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ช่วงเช้าที่ผ่านมา ได้ลงนามตั้งคณะกรรมการและศูนย์อำนวยการให้ความช่วยเหลือของรัฐบาล อย่างเป็นทางการแล้ว โดยให้ นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย และ นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ร่วมกันดูแล ทั้งนี้ เพื่อเชื่อมโยงกับเครือข่ายต่างๆ ของเอกชน และใช้เป็นศูนย์กลางในการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึง

ขณะที่สถานการณ์ระดับน้ำในภาคอีสาน และภาคตะวันออก นั้น เชื่อว่าจากนี้ระดับน้ำจะลดลงตามลำดับ แต่จะไหลเข้าสู่ภาคกลางในอีกหลายจังหวัดต่อไป ซึ่งสถานการณ์ในแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุด โดยเฉพาะจะมีน้ำทะเลหนุนอีกด้วย ซึ่งได้สั่งเสริมแนวป้องกันริมแม่น้ำทั้งหมด และเตรียมลงพื้นที่ จ.ปทุมธานี และ จ.พระนครศรีอยุธยา ในช่วงบ่ายวันนี้ เพื่อกำชับการซักซ้อมและการเตือนภัย

อย่างไรก็ตาม ทางด้านสถานการณ์การเมืองนั้น นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ขณะนี้ได้สั่งให้คณะกรรมการศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ชุดที่มี นายสมบัติ ธำรงธัญวงศ์ เป็นประธาน ส่งผลการศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เข้าสู่คณะรัฐมนตรี ในวันที่ 2 พ.ย. นี้ ซึ่งจะได้ส่งต่อให้พรรคการเมืองต่างๆ ไปศึกษารายละเอียดต่อไป

ในขณะที่ต้นสัปดาห์หน้านั้น จะมีความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของการเยียวยา และการประกันตัวผู้ที่ถูกคุมขัง จากสถานการณ์การชุมนุมทางการเมือง ที่ผ่านมาด้วย