ชาวยะลาตักบาตรเทโว-ชักพระวันออกพรรษา

ชาวยะลาตักบาตรเทโว-ชักพระวันออกพรรษา

ชาวยะลาตักบาตรเทโว-ชักพระวันออกพรรษา
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ วัดสวนใหม่ ตั้งอยู่ ม.3 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา พุทธศาสนิกชนในจังหวัดยะลา กว่า 300 คน ร่วมกันประกอบพิธีทำบุญตักบาตรเทโวฯ เนื่องในวันออกพรรษา โดยมีการจำลองรูปแบบการออกบิณฑบาตของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตอนเสด็จลงจากชั้นดาวดึงส์ ในสมัยพุทธกาล โดยมีพระสงฆ์จำนวน 9 รูป ออกรับบิณฑบาต

ด้าน นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา กล่าวว่า เทศบาลนครยะลา ได้กำหนดจัดงานประเพณีชักพระ ประจำปี 2553 ในวันนี้และวันพรุ่งนี้ ซึ่งถือเป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชน กระทำกันหลังวันออกพรรษา 1 วัน โดยการพร้อมใจกันอาราธนาพระพุทธรูปขึ้นประดิษฐานบนบุษบก ที่วางเหนือรถ เรือหรือล้อเลื่อน แล้วแห่แหนชักลากไปตามลำน้ำหรือตามถนนหนทาง เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และปลูกฝังขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น และร่วมกันแสดงออกถึงคุณธรรม ความรัก ความสามัคคี ในหมู่คณะ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และวัด ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีทางพุทธศาสนาของท้องถิ่นสืบไป