ดร.สุเมธเผยในหลวงทรงห่วงน้ำท่วม

ดร.สุเมธเผยในหลวงทรงห่วงน้ำท่วม

ดร.สุเมธเผยในหลวงทรงห่วงน้ำท่วม
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ดร.สุเมธ เผย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงปัญหาน้ำแม้ประชวร แนะ ทุกฝ่ายช่วยกัน ทุกคนต้องใช้เหตุผล และสติปัญญาแก้ไข

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา แนะให้รัฐบาลตั้งจุดศูนย์การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการช่วยเหลือประชาชน และแก้ปัญหาน้ำท่วมในหลาย ๆ จังหวัด ขณะนี้ เพราะหากมีการวางแผนที่ดีในการบริหารจัดการ ก็จะสามารถแก้ปัญหาให้บรรเทาลงได้ พร้อมเปิดเผยว่า ที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงอุทิศตน ให้ความสนพระทัยในเรื่องน้ำ เพื่อแก้ปัญหาให้กับราษฎร แม้จะมีพระอาการประชวร ก็ได้มีการจัดให้หน่วยราชการ เข้าเสนอแนะการแก้ปัญหา ซึ่งกลไกต่าง ๆ ก็ขับเคลื่อนไปได้ด้วยดี นอกจากนี้ ยังมีการแบ่งหน้าที่ในการรับผิดชอบของมูลนิธิ ต่าง ๆ ซึ่งขณะนี้ทางมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ได้เข้าช่วยแจกสิ่งของให้กับประชาชน ที่ประสบภัยจากน้ำท่วม แต่หลังจากน้ำลด ทางมูลนิธิชัยพัฒนา ก็จะเข้าช่วยเหลือฟื้นฟู ทั้งในส่วนของไร่นา ที่ได้รับความเสียหาย รวมทั้ง ให้ทุกฝ่ายช่วยกันสกัดกั้น ไม่ให้น้ำเข้าท่วมโรงพยาบาล เพื่อให้โรงพยาบาล สามารถเปิดให้บริการได้

ทั้งนี้ เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ยังได้เน้นย้ำเรื่องการแก้ปัญหาน้ำว่า ทุกฝ่าย ไม่ควรจับจ้อง หรือ มอบเป็นภารกิจให้กับพระองค์ท่าน แต่ต้องมองย้อนไปที่ตัวเองว่า มีความเอาใจใส่ในปัญหานี้อย่างไร พร้อมย้ำเตือนให้ทุกฝ่าย หยุดทำร้ายธรรมชาติ นอกจากนี้ ดร.สุเมธ ยังกล่าวแนะนำอีกว่า สถานการณ์ความขัดแย้งของบ้านเมืองในขณะนี้ ทุกคนต้องใช้เหตุผล และสติปัญญาแก้ไข ปัญหาทุกอย่างก็จะทุเลาลงได้