ผู้ว่าฯโคราชสั่งเร่งสำรวจความเสียหาย2วัน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ได้กำชับให้นายอำเภอทุกอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เร่งสำรวจสภาพความเสียหายหลังน้ำลดโดยด่วน และรายงานให้จังหวัดทราบ ภายใน 2- 3 วันนี้

ขณะที่ล่าสุดมีพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย รวม 32 อำเภอ 245 ตำบล 2,423 หมู่บ้าน ประชาชนเดือดร้อน 302,441 คน เสียชีวิต 7 ราย พื้นที่การเกษตรเสียหาย 769,838 ไร่ สาธารณประโยชน์เสียหาย 62,570,690 บาท ทั้งนี้พื้นที่ใดประสบปัญหาขอให้ประสานขอรับความช่วยเหลือ ที่ศูนย์ผู้ประสบอุทกภัย จ.นครราชสีมา ได้ตลอด 24 ชั่วโมง