พท.ชี้รัฐล้มเหลว ตั้งรับสถานการณ์น้ำท่วม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายปลอดประสพ สุรัสวดี รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวถึง เหตุอุทกภัยโดยวิเคราะห์ว่า รัฐบาลมีความล้มเหลวด้านการเตือนภัยล่วงหน้าแก่ประชาชน จนกระทั่งเกิดความเสียหายและขาดการตั้งรับเหตุอุทกภัยที่ดี ทั้งนี้ตนเห็นว่า
การที่รัฐบาลได้ย้ายศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ไปอยู่ที่ กระทรวงไอซีที จึงทำให้การแจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อเตือนภัยประชาชนขาดประสิทธิภาพ ตนจึงอยากเรียกร้องให้ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เร่งย้ายศูนย์ดังกล่าวมา
อยู่ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือมาสังกัดประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โดยเร็วที่สุด เพื่อจะได้รับข้อมูลทั้งทางกรมป่าไม้ กรมชลประทาน และจากฝั่งของทะเล เพื่อเร่งปรับปรุงและฟื้นฟูให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย อีกทั้งศูนย์ดังกล่าว ยังมีสัญญากันระหว่างช่องทีวีพูล ซึ่งหากมีภัยเกิดขึ้นก็สามารถตัดสัญญาณเตือนภัยได้ทันที