ชาวตราดวางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์ร.5

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายก อบจ.ตราด นำข้าราชการ พ่อค้า ประชาชาชาวตราด นับพันคน ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันครบรอบ 100 ปี สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลาง จ.ตราด พร้อมเตรียมจัดงานนิทรรศการ เทิดพระเกียรติและการแสดงแสงสีเสียง ย้อนอดีต อย่างยิ่งใหญ่ ทั้งนี้ด้วยชาวตราด สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระองค์ทรงวิเทโศบาย นำดินแดนเมืองตราด กลับคืนมาจากการปกครองของฝรั่งเศส
โดยแลกเมืองพระตะบอง เสียมราฐ และศรีโสภณให้ฝรั่งเศส เมื่อปี 2448 ทำให้เมืองตราด กลับคืนมาอยู่ในการปกครองของไทย วันครบ 100 ปี จากการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในครั้งนี้ ชาวตราด จึงพร้อมใจกัน ร่วมวางพวงมาลา และจัดงานย้อนอดีต รำลึกถึงพระองค์อย่างยิ่งใหญ่ ในช่วงกลางคืนด้วย โดยใช้ชื่องานว่า "ไม่มีเสด็จพ่อ ร.5 วันนั้น ไม่มีตราดในวันนี้"