เชียงใหม่ ตั้งเต็นท์บริจาคช่วยน้ำท่วม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

หลายหน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่ ยังคงระดมความช่วยเหลือไปยัง ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในจังหวัดภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยที่ หน้าเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ตั้งเต็นท์รับบริจาคสิ่งของยังชีพ ก่อนรวบรวมออกเดินทางในค่ำวันนี้ นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวว่า สิ่งของที่รับบริจาควันนี้ รวมกับที่มาบริจาคก่อนหน้านี้ จะนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยลอตแรก ประมาณ 30 คันรถ พร้อมจะมีการส่งเจ้าหน้าที่ ไปช่วยเหลือ เพื่อลำเลียงสิ่งของและบรรเทาทุกข์ในพื้นที่ด้วย ขณะที่ กลุ่มเฟซบุ๊กเชียงใหม่ ก็เปิดรับบริจาคสิ่งของยังชีพ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย บริเวณวัดสวนดอก
พระอารามหลวง มีประชาชนทยอยเดินทางมาร่วมบริจาคเป็นระยะก่อนที่จะเดินทางไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไป โดยส่วนใหญ่จะมีผู้บริจาคเป็นน้ำและอาหารแห้ง เพื่อความสะดวกในการขนส่ง