ปภ.เตรียมเสนอรัฐขยายวงเงินช่วยน้ำท่วม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยถึง มาตรการเพิ่มเติมในการแก้ปัญหาอุทกภัย ในหลายจังหวัดของรัฐบาลว่า จะมีการจัดหาเรือและห้องสุขา เคลื่อนที่เพิ่มเติม เพื่อรองรับความต้องการของประชาชน และจะเสนอให้ คณะรัฐมนตรี พิจารณาขยายวงเงินสำรองราชการในจังหวัดที่ประสบภัยพิบัติเพิ่มเติม จาก 50 ล้านบาท รวมทั้ง ให้ พิจารณา
ช่วยเหลือครัวเรือเป็นกรณีพิเศษ นอกเหนือ จากเกณฑ์ 9 ข้อ ที่คณะรัฐมนตรี มีคำสั่งออกไปก่อนหน้านี้ ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมทั่วประเทศในขณะนี้ อธิบดีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวอีกว่า ยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะมีปริมาณน้ำท่วมมากแค่ไหน เพราะต้องรอดูปริมาณน้ำฝนและน้ำที่จะไหลมาจากทางภาคเหนือ แต่ก็ได้มีการสั่งการให้ ทั้งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดทางภาคอีสานตอนใต้ ได้เตรียมความพร้อมในการรับมืออย่างเต็มที่ ขณะที่ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ได้มีการประสาน รองปลัดกรุงเทพฯให้ทำแนวกั้นน้ำแต่ยังมีปัญหาในพื้นที่ของชาวบ้าน 1,200 เมตร ที่ไม่สามารถสร้างได้

นอกจากนี้ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ยังกล่าวถึง เรือที่ขาดแคลนว่า ได้ประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ภาคเอกชน จัดหาเรือเพิ่มเติม ซึ่งคาดว่า จะได้สิ่งของใน 4-5 วันนี้ ทั้งนี้ หากประชาชน ที่ต้องการให้ทางรัฐบาลช่วยเหลือ ก็สามารถแจ้งมายังสายด่วนนิรภัย 1784 ได้