ศอ.บต. จัดโครงการเติมฝันสู่ครอบครัว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ผอ.ศอ.บต.) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมต่อครอบครัวของผู้ต้องขัง คดีความมั่นคง และผู้ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์
ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. ได้จัดโครงการเติมฝันสู่ครอบครัว ผู้ได้รับผลกระทบ โดยมีกิจกรรมอบรม ฝึกทักษะอาชีพ และมอบอุปกรณ์เครื่องมือประกอบอาชีพ ให้แก่ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมด้วย อย่างไรก็ตาม
ศอ.บต. มีครอบครัวของผู้ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส ที่ได้เข้าร่วมโครงการ ในปี 2552 จำนวน 20 ครอบครัว และได้รับการช่วยเหลือทั้งหมดแล้ว ส่วนปี 2553 มีจำนวน 120 ครอบครัว ซึ่งขณะนี้ ก็ได้รับการฝึกทักษะในการประกอบอาชีพ อาทิ การทำขนมหวาน ช่างเสริมสวย ช่างตัดผมชาย จากศูนย์อาชีพในจังหวัดภาคใต้ เป็นต้น