ชาวกาฬสินธุ์ทำบุญตักบาตรวันออกพรรษา

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ลานพระบรมรูปทรงม้า หน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำหัวหน้าส่วนราชการ ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ ร่วมกัน วางพวงมาลา ถวายราชสักการะ ต่อสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กำชับให้ นายอำเภอฆ้องชัย และนายอำเภอร่องคำ เฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำ ในลำน้ำชี้ เนื่องจากพบว่า ได้เกิดน้ำไหลหลากจากจังหวัดชัยภูมิ และขอนแก่น จนทำให้น้ำในลำน้ำชีหนุนสูง และกำลังเริ่มไหลซึมเข้าพื้นที่ทางการเกษตร โดยเฉพาะ บริเวณพนังกั้นลำน้ำ ที่ยาวกว่า 14 ก.ม. ตลอดลำน้ำชี ขอให้ประชาชน ได้เฝ้าติดตามและตรวจสอบ เพื่อป้องกันการทรุดตัวของพนังกั้นน้ำ ถึงแม้ว่าในขณะนี้ ยังไม่เกิดเหตุรุนแรง พร้อมกันนั้น ก็ขอให้อำเภอเสี่ยงภัย จัดเตรียมเต็นท์ที่พักชั่วคราว ไว้คอยบริการประชาชน หากเกิดน้ำท่วม แต่ทั้งนี้ยังมีความเชื่อว่า หากฝนไม่ตก ปัญหาน้ำที่หนุนสูง จะทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ไม่มากนัก


ขณะที่ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอนามน นายสุวิทย์ คำดี นายอำเภอนามน จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวอำเภอนามน กว่า 2,000 คน ร่วมกัน
ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 120 รูป ในกิจกรรมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมขอพรให้ทั้ง 2 พระองค์ ทรงมีพระวรกายแข็งแรงและมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน โดยกิจกรรมดังกล่าว ยังมีการจัดทำซุ้มสวรรค์ ขบวนรถแห่บุษบก ประดิษฐานพระพุทธรูป ปางบิณฑบาตร ขบวนแห่นางฟ้า เทพธิดา พระอินทร์ พระพรหม ขบวนแห่ยักษ์ เปตร มาร ชีและพราหมณ์ ไปตามถนนสายต่าง ๆ ในเขตอำเภอนามน

นายอำเภอนามน กล่าวว่า กิจกรรมการทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะของชาวอำเภอนามน ครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการสร้างจิตสำนึกให้พระพุทธศาสนิกชนได้ตระหนักถึง สนับสนุน อนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และ
ทะนุบำรุง พระพุทธศาสนา รวมถึง เป็นการควบคุมสังคมให้ลดละเลิกอบายมุข เข้าวัดทำบุญ สร้างความสมานฉันท์และสันติสุขในสังคม