ประกาศกรมชลประทาน ฉบับที่ 6

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

เนื่องจากฝนที่ตกหนัก บริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนล่าง และลุ่มน้ำยม มีปริมาณฝนสะสม 5 วัน (วันที่ 17-21 ตุลาคม 2553) วัดได้ที่จังหวัดตาก 222 มิลลิเมตร สุโขทัย 159 มิลลิเมตร กำแพงเพชร 183 มิลลิเมตร นครสวรรค์ 177 มิลลิเมตร ทำให้ปริมาณน้ำเหนือ ที่จังหวัดนครสวรรค์จะอยู่เกณฑ์ระหว่าง 2,900 -3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งเมื่อรวมกับลุ่มน้ำสะแกกัง ที่จะไหลลงมาสมทบ อีกประมาณ 450 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่งผลให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยา มีปริมาณ เพิ่มขึ้น และจะทำให้ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา มีจำนวนมากขึ้นตามไปด้วย ประกอบกับในช่วงวันที่ 25-27 ตุลาคม 2553 จะเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงสุด จึงคาดการณ์ว่า ปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะมีปริมาณน้ำสูงถึง 3,500-4,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันล่วงหน้า ในเรื่องความปลอดภัย และป้องกันน้ำไหลเข้าที่พักอาศัย จึงขอให้ ประชาชนที่อยู่อาศัยในเขตจังหวัดปทุมธานี นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร ตลอดแนวลำน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งสองฝั่ง โดยการขนย้ายสิ่งของ สัตว์เลี้ยง และยานพาหนะ ขึ้นสู่ที่สูงรวมทั้งเสริมความแข็งแรงของกำแพงป้องกันตลิ่ง ให้สูงขึ้นจากเดิมอีกประมาณ 1 เมตร ทั้งนี้ กรมชลประทานจะแจ้งให้ทราบถึงสถานการณ์น้ำ ให้ทราบเป็นระยะๆ ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2553

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน