'กษิต' ลงชายแดนไทย-พม่า ถกการค้า

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมคณะประกอบด้วย เจ้าหน้าที่กระทรวง การต่างประเทศ จากกรมกองต่างๆ รวมทั้ง พลโท วรรณทิพย์ ว่องไว แม่ทัพภาคที่ 3 ได้เดินทางมา ตรวจสถานการณ์ชายแดนไทย-พม่า ที่จังหวัดตาก โดยได้ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด 5 จังหวัด
ชายแดนที่ติดต่อกับประเทศพม่า (ตาก-เชียงใหม่-เชียงราย-แม่ฮ่องสอนและ จ.กาญจนบุรี) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านเศรษฐกิจ การค้าชายแดน(ด่านศุลกากร-พาณิชย์-หอการค้าและสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก)-ด้านความมั่นคง(ทหาร-ทหารพราน-ตชด.-ด่านตรวจคนเข้าเมือง) -ด้านแรงงานต่างด้าว (สำนักงานจัดหางาน)

ที่ห้องประชุมหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารราบที่ 4 แม่สอด อ.แม่สอด โดยมีนายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ให้การต้อนรับ และกล่าวสรุปสถานการณ์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 80 คน ทั้งนี้เพื่อศึกษาข้อมูลของปัญหาชายแดนต่างๆ ทั้งการปิดด่านของพม่า -ปัญหาผู้อพยพ-การค้าชายแดน ฯลฯ ก่อนนำไปสู่การแก้ไข

จากนั้นคณะของ รมว.การต่างประเทศ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้อพยพ ชาวกะเหรี่ยงที่ศูนย์อพยพชาวกะเหรี่ยงบ้านแม่หละ อ.ท่าสองยาง เพื่อดูสภาพความเป็นอยู่และข้อเท็จจริงของผู้อพยพ โดยในวันพรุ่งนี้ รวม.ต่างประเทศและคณะจะมีภารกิจในพื้นที่ชายแดน อ.แม่สอด อีก 1 วัน แม่สอด อีก 1 วัน