พระบรมฯ โปรดเกล้าฯถุงยังชีพชาวปักธงชัย

พระบรมฯ โปรดเกล้าฯถุงยังชีพชาวปักธงชัย
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สมเด็จพระบรมฯ และพระองค์เจ้าศรีรัศม์ฯ โปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ เชิญถุงยังชีพ 1,000 ถุง ช่วยเหลือปชช.น้ำท่วม ที่ อ.ปักธงชัย พร้อมจัดตั้งครัว สายใยรักปรุงอาหารแจกด้วย

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงมีความห่วงใยราษฎรผู้ประสบภัยใน จ.นครราชสีมา จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.ต.สรชัย ชีวะกลินศักดิ์
ผู้อำนวยการกองงานพระวรชายาฯ เป็นผู้แทนพระองค์ เชิญถุงยังชีพพระราชทาน จำนวน 1,000 ถุง ซึ่งประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภค และชุดยาเวชภัณฑ์ ไปมอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในเบื้องต้น โดยจัดให้ทีมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานใน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มารักษาผู้ประสบอุทกภัยพิบัติที่มาอาการเจ็บป่วย พร้อมจัดตั้ง "ครัวสายใยรักแห่งครอบครัวในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เพื่อผู้ประสบภัยพิบัติ" ขึ้น โดยการร่วมตัวของกลุ่มแม่บ้านงานครัวโครงการสายใยแห่งรักครอบครัวฯ ในการประกอบอาหารสำเร็จรูปแจกจ่ายให้กับราษฎรผู้ประสบอุทกภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น

ซึ่งครัวสายใยรักฯ ได้ดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 20 ต.ค.ที่ผ่านมา ที่บริเวณสหกรณ์การเกษตรลำพระเพลิง ต.เมืองปักธงชัย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา จนกว่าความเดือดร้อนเของผู้ประสบภัยพิบัติจะคลี่คลายลง สำหรับรายงานอาหารประจำวันที่ 22 ต.ค. ประกอบด้วย มื้อเช้า ข้าวกระเพราไก่ มื้อกลางวัน ผัดหมี่โคราช และมื้อเย็น ข้าวเหนียวไก่ย่าง จำนวน 1,500 กล่อง

สำหรับการให้ความช่วยเหลือครั้งนี้ มีราษฎรในพื้นที่ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย รวมทั้งสิ้น 1,000 คน ซึ่งพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ นำความปราบปลื้มใจให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในอำเภอปักธงชัย เป็นอย่างยิ่ง