สำนักชลประทานที่ 12 แจ้งระบายน้ำเพิ่ม

สำนักชลประทานที่ 12 แจ้งระบายน้ำเพิ่ม
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักชลประทานที่ 12 เขื่อนเจ้าพระยา แจ้งระบายน้ำเพิ่มเป็น 2,911 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งถือว่าเกินความจุลำน้ำท้ายเขื่อนที่อยู่ในระดับ 2,830 ลบ.ม/วินาที จะมีผลทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อน มีระดับที่สูงขึ้น และมีความเร็วมากขึ้น กัดเซาะริมตลิ่ง พื้นที่น้ำท่วมขัง มีปริมาณสูงขึ้น โดยเขื่อนเจ้าพระยา จะมีการเปลี่ยนแปลงการระบายน้ำ ซึ่งคาดว่าจะสูงขึ้นอีกในเวลา 12.00 น. และเวลา
15.00 น. ของวันนี้

จึงขอให้ประชาชน ที่มีบ้านเรือนอยู่ริมตลิ่งแม่น้ำเจ้าพระยา ขนทรัพย์สินให้พ้นระดับน้ำที่จะเพิ่มสูงขึ้น เพื่อป้องกันความเสียหายของทรัพย์สิน

ในส่วนของ นายจำลอง โพธิ์สุข ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ก็เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึง สั่งการให้ทุกหน่วยงานในจังหวัดชัยนาท ออกช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อน และตนจะลงพื้นที่ช่วยเหลือด้วยตนเองทุกพื้นที่