ยะลา นำชาวบ้าน ร่วมพัฒนาศาสนสถาน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กล่าวว่า เพื่อให้ประชาชน มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนา และเป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาส 5 ธันวาคม 2553 ศอ.บต. ได้จัดกิจกรรมพัฒนาศาสนสถาน โดยการทาสีรั้วมัสยิด เพื่อเฉลิมพระเกียรติโดยได้สนับสนุนงบประมาณจัดซื้อสี และอุปกรณ์สำหรับทารั้วมัสยิด ในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอจังหวัดสงขลา ตำบล ละ 1 แห่ง รวม 271 แห่ง เป็นการขอความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่เข้ามีส่วนร่วม

ทั้งนี้ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา มีมัสยิดที่จดทะเบียน จำนวน 1,947 แห่ง ประกอบด้วย จังหวัดยะลา 450 แห่ง จังหวัดปัตตานี 653 แห่ง จังหวัดนราธิวาส 633 แห่ง และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา 211 แห่ง