นายกฯเตรียมเป็นประธานประชุม ก.ตร.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เดินทางออกจากบ้านพัก ซอยสุขุมวิท 31 เพื่อปฏิบัติภารกิจ เป็นประธานเปิดแถลงประกาศจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนรู้ เพื่อการขับเคลื่อนหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ การวัด และประเมินผล สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ที่ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท ขณะที่เวลา 09.30 น. นายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานการประชุม คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ หรือ ก.ตร. ที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยใน เวลา 14.00 น. นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธียกเสาเอก โครงการบ้านมั่นคงชุมชนสร้างสรรค์ ที่ โครงการบ้านมั่นคงชุมชนสร้างสรรค์ นครรังสิต เขตเทศบาลเมืองรังสิต
จังหวัดปทุมธานี และเวลา 15.00 น. นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีปิดงานสัมมนา "ปฏิรูปการจัดการที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย โดยขบวนองค์กรชุมชนและท้องถิ่น " เนื่องในวันที่อยู่อาศัยโลก ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยวันนี้จะต้องติดตามความเคลื่อนไหว ในการประชุม ก.ตร. ว่าจะสามารถพิจารณาแต่งตั้งนายตำรวจระดับรองผู้บัญชา
การ ลงไปจนถึงระดับผู้บังคับการ ได้หรือไม่ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้เลื่อนวาระการพิจารณาแต่งตั้งมาแล้ว 1 ครั้ง