ปภ.สรุปพื้นที่อุทกภัย21จว.เสียชีวิต15ราย

ปภ.สรุปพื้นที่อุทกภัย21จว.เสียชีวิต15ราย
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานขณะนี้ มีพื้นที่ประสบอุทกภัย 21 จังหวัด 136 อำเภอ 978 ตำบล 6,814 หมู่บ้าน ได้แก่ จ.พิจิตร ชัยนาท สุพรรณบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ระยอง ตราด สระแก้ว นครราชสีมา ปราจีนบุรี ลพบุรี นครสวรรค์ ชัยภูมิ สระบุรี เพชรบูรณ์ นครนายก ศรีสะเกษ ตาก สุรินทร์ บุรีรัมย์ และขอนแก่น ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 284,389 ครัวเรือน 814,406 คน ผู้เสียชีวิต 15 ราย ผู้สูญหาย 1 ราย นอกจากนี้ ยังมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ตำบลเนินแจง และตำบลโนนเหล็ก อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ทั้งนี้ ผู้ประสบอุทกภัยสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง

นายวิบูลย์ กล่าวต่อไปว่า ขอเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มริมแม่น้ำเจ้าพระยา 6 จังหวัด ได้แก่ จ.ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง ปทุมธานี นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร เตรียมรับมือภาวะน้ำล้นตลิ่งในช่วงที่น้ำเหนือไหลบ่า และน้ำทะเลหนุน โดยขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง รวมถึงติดตามและปฏิบัติตามประกาศแจ้งเตือนภัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด