สภารับลูกชัยระดมงบ-สิ่งของช่วยน้ำท่วม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายลาภศักดิ์ ลาภาโรจน์กิจ รองประธานกรรมาธิการกิจการ สภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2 กล่าวว่า นายชัย ชิดชอบ ประธานสภาผู้แทนราษฎร มีคำสั่งให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย โดยเบื้องต้นจะขอหักเงินเดือน ส.ส.ทุกคน คนละ 1,000 บาท โดยขอให้คณะกรรมาธิการ ทั้ง 35 คณะ ช่วยกันบริจาคเงินเพิ่มเติม นอกจากนี้ทางกรรมาธิการกิจการสภา จะทำหนังสือเวียน เพื่อขอให้คณะกรรมาธิการไม่รับเบี้ยประชุม เพื่อนำเงินส่วนดังกล่าว มาสมทบกันช่วยเหลือประชาชน ซึ่งเบื้องต้น อนุกรรมาธิการ ติดตามการดำเนินการกิจการสภาฯ ได้มอบเงิน ซึ่งเป็นเบี้ยประชุม จำนวน 5,000 บาท ให้กับ รองเลขาฯ สภาผู้แทนราษฎร ขณะเดียวกันจะนำเงินบริจาคที่เหลือจากการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเฮติ จำนวน 700,000 บาท รวมกับเงินที่ได้จากการหักเงินเดือน ส.ส.จำนวนกว่า 400,000 บาท ไปซื้อสิ่งของอุปโภค บริโภค ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพของประชาชนผู้ประสบภัย

อย่างไรก็ตามทาง สภาผู้แทนราษฎร จะตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เพื่อให้ประชาชนที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือ หรือ ช่วยเหลือไม่เพียงพอ โดยสามารถร้องเรียนมาได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 02-241-0055 พร้อมกันนี้จะมีการตั้งบูธ รับบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น ที่อาคารรัฐสภา โดยจะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป