รมว.เกษตร เผย น้ำท่วมไร่นาสูญ1.7 ล้านไร่

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า พื้นที่ภาคการเกษตรที่ได้รับความเสียหาย จากภัยพิบัติทางธรรมชาติ อุทกภัย นับตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. จนถึงขณะนี้ มีกว่า 1,700,000 ไร่ จากทั้งหมด 24 จังหวัด โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะลงไปดูพื้นที่ต่างๆ หลังจากที่น้ำลดลงแล้ว และจะรวบรวมความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด เพื่อประเมินทั้งหมดจาก
สถานการณ์ ก่อนที่จะนำไปทำแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัย ส่วนปัญหาเรื่องหนี้สินของเกษตรกรที่กู้ยืมจากธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. นั้น ก็จะหามาตรการดูแลให้ด้วย ก่อนที่จะนำไปหารือในการประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป

อย่างไรก็ตาม นายธีระ กล่าวด้วยว่าการแก้ไขปัญหาในระยะยาวนั้น ทุกฝ่ายต้องมาช่วยกันดูแล หาแนวทางแก้ไขในส่วนของการปรับโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังฝากไปถึงกลุ่มที่ต่อต้านการสร้างเขื่อนด้วยว่า ให้หันมาดูปัญหาของประชาชน ในขณะนี้พร้อมยกตัวอย่างเขื่อนชีบน จังหวัดชัยภูมิ ว่า หากเขื่อนดังกล่าว ได้รับการสนับสนุน คงสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้ดีกว่านี้