น้ำท่วมอ.ปรางค์กู่เสียหายแล้วกว่า8พันไร่

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่บ้านทางโค้ง ม.18 ต.หนองเชียงทูน อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ ปรากฏว่า ได้มีน้ำไหลลงมาจากเทือกเขาพนมดงรัก เขตชายแดนไทย - กัมพูชา ซึ่งน้ำได้ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนของชาวบ้าน ในเขต ต.หนองเชียงทูล อ.ปรางค์กู่ แล้ว ซึ่งเบื้องต้น มีชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมขังแล้ว จำนวน 17 ครัวเรือน ไร่นาเสียหาย จำนวน 8,000 ไร่ ถนนเชื่อมต่อหมู่บ้านหลายสาย ถูกตัดขาดจมอยู่ใต้น้ำ

โดยถนนสายบ้านหนองแวง - เริงรมย์ ระดับน้ำท่วมสูงประมาณ 1 เมตร 30 ซ.ม. รวมระยะทางกว่า 2.50 ก.ม. ส่วนถนนช่วงแยกบ้านบ่อ - บ้านทางโค้ง
ระดับน้ำสูงประมาณ 90 ซ.ม. รวมระยะทางกว่า 600 เมตร ส่วนบริเวณทางเข้าบ้านหนองคู ม.16 ต.สมอ อ.ปรางค์กู่ ขณะนี้กระแสน้ำได้เริ่มไหลเข้ามาท่วมทางเข้าหมู่บ้านแล้ว

นายสุภาพ ระยับศรี ผู้ใหญ่บ้าน บ้านทางโค้ง ม.18 ต.หนองเชียงทูน อ.ปรางค์กู่ กล่าวว่า ถนนสายต่าง ๆ ที่เป็นทางเชื่อมต่อไปยังหมู่บ้านอื่นนั้น ได้ถูกตัดขาดไปแล้ว เนื่องจาก มีระดับน้ำท่วมสูงตามเส้นทาง ตลอดจนในนาข้าว ได้รับ
ความเสียหายเป็นจำนวนมาก ส่วนภายในหมู่บ้านนั้น ชาวบ้าน ก็ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจาก น้ำท่วมเข้าไปในบ้านแล้ว ชาวบ้านต้องพากันขนย้าย วัว ควาย หนีน้ำขึ้นไปอยู่ในที่ปลอดภัยแล้ว สำหรับน้ำที่ไหลมาท่วมบ้านเรือนและไร่นาของชาวบ้านในครั้งนี้ เป็นน้ำที่ไหลลงมาจากเทือกเขาพนมดงรัก ซึ่งจะไหลผ่านลำห้วยลงมาตลอดเวลา