นนทบุรีวิกฤติ เตรียมรับน้ำทะเลหนุนสูงอีก

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์น้ำท่วมหลายเเห่ง พบว่า ช่วงน้ำขึ้น ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมคลอง ได้รับผลกระทบอย่างมาก โดยเฉพาะ อ.เกาะเกร็ด ไม่สามารถออกจากบ้านได้ ซึ่งทางกรมชลประทาน ได้แจ้งเตือนจังหวัดที่ประสบภัยพิบัติ เช่น จ.พระนครศรีอยุธยา จ.ปทุมธานี จ.นนทบุรี ให้เร่งประชาสัมพันธ์ สร้างแนวคันกั้นน้ำให้สูงขึ้นอีก 1 - 2 เมตร เพื่อป้องกันน้ำท่วมให้แก่ประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาและริมคลอง โดยจากการประเมินคาดว่า สถานการณ์จะรุนแรงกว่าเดิม เนื่องจากน้ำเหนือจะไหลลงสมทบอีกระลอก โดยเฉพาะจะมีน้ำทะเล
หนุนสูง ช่วง 25 - 27 ตุลาคม ซึ่งทางจังหวัดก็ได้เตรียมความพร้อมในการรับมือ และเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่แล้ว

ทางด้านจ.ปทุมธานี นั้น จากการตรวจสอบไปยังสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ปทุมธานี พบว่า ขณะนี้ทางจังหวัดได้สร้างคันกั้นน้ำ บริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา เพิ่มขึ้นอีก เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมเข้ามาในเขตคันกั้นน้ำ บริเวณบ้านกระเเชงและบ้านกลาง ซึ่งขณะนี้ยังสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ และคาดว่าประมาณ 4-5 วัน น้ำจะลดลงในที่สุด