ครูเอกชนใต้วอนรัฐดูแลสวัสดิการ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางวรางคณา วิจิตรพันธ์ ประธานชมรมการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา กล่าวว่า ที่ผ่านมาสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ( สช.ยะลา) ได้ดูแลเป็นอย่างดี แต่พื้นที่จังหวัดยะลาเป็นพื้นที่พิเศษ ดังนั้นในรายละเอียดอื่นๆ เช่น ใน
เรื่องของเบี้ยเสี่ยงภัย สวัสดิการต่างๆ กลับไม่พิเศษเหมือนกับเขตพื้นที่พิเศษ ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ของครูเอกชน ก็ปฏิบัติหน้าที่เหมือนกับครูภาครัฐทั่วไป เช่น กรณีครูต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูเอกชนก็มี ทุกอย่างเหมือนกับครูภาครัฐ แต่เมื่อผลที่จะได้รับกลับไม่เหมือนกัน เช่น เบี้ยเสี่ยงภัยครูภาครัฐได้รับ แต่ครูเอกชนไม่มี และครูภาครัฐยังได้รับเงินวิทยาฐานะที่มีผลงาน แต่ครูเอกชนซึ่งก็มีผลงานดีเด่น แต่ก็ไม่มีเงินวิทยาฐานะ ซึ่งก็แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด

ประธานชมรมการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา กล่าวอีกว่า ครูภาคเอกชนอยากที่จะเห็นภาครัฐเข้ามาดูแลบ้าง เพราะอัตราการเสี่ยงชีวิตก็มีพอๆ กัน คนร้ายไม่ได้แบ่งว่าคนนี้เป็นครูภาครัฐ คนนี้เป็นครูเอกชน ซึ่งก็มีชีวิตที่เสี่ยงภัยเหมือนๆ กัน แต่ครูภาครัฐมีเงินเสี่ยงภัย ครูภาคเอกชนไม่มีเสี่ยงภัย ทำไมต้องแตกต่างกันด้วย อีกอย่างหนึ่งในเรื่องบทบาทของโรงเรียนเอกชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สิ่งที่มองเห็นได้ชัดเจนคือ เรื่องของเด็กนักเรียนยกพวกตีกัน โรงเรียนเอกชน ไม่เคยมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเลยสักครั้งเดียว ดังนั้น อยากจะให้ภาครัฐเข้ามาดูแลบ้าง ไม่มากก็น้อย และที่ผ่านมาก็ไม่เคยพูดถึงกันเลย