ซาร์โกซียันปฏิรูปเกษียณอายุแม้จลาจลแรง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

เหตุการณ์การจลาจล วันที่ 3 จากการประท้วง เพื่อแสดงความไม่พอใจนโยบายปฏิรูปการเกษียณอายุ ของประธานาธิบดี นิโกลาส์ ซาร์โกซี ในฝรั่งเศส โดยมีผู้ร่วมออกมาประท้วงบนท้องถนน กว่า 1 ล้านคน พร้อมทำการปิดสถานีจ่ายน้ำมัน 1 ใน 3 ของประเทศ ล่าสุด ประธานาธิบดีซาร์โกซี กล่าวผ่านแถลงการณ์ว่า หากไม่หยุดการกระทำดังกล่าว อาจจะสร้างความเสียหายต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนี้ ประธานาธิบดีซาร์โกซี กล่าวด้วยว่า เขาได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ สลายการปิดกั้นสถานีจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงที่ถูกปิดกั้นโดยกลุ่มผู้ประท้วง และยืนยันที่จะไม่เปลี่ยนแปลงนโยบายการปฏิรูป
การเกษียณอายุ อีกด้วย

ทั้งนี้ ผู้ใช้แรงงานจำนวนมาก ได้นัดหยุดงานเป็นเวลา 1 สัปดาห์ เพื่อร่วมประท้วงแผนการปฏิรูปการเกษียณอายุ และเงินบำนาญ ซึ่งรัฐบาลกล่าวว่า เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อลดการขาดดุลงบประมาณสาธารณะของฝรั่งเศส โดยการประท้วง
ทั่วประเทศ ได้ดำเนินมาตั้งแต่ต้นเดือนกันยายน ส่วนใหญ่เป็นไปอย่างสันติ และเพิ่งเกิดการความรุนแรง จนกลายเป็นเหตุจลาจลขึ้น