นายกฯเตรียมถกโผตร.22ต.ค.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พล.ต.ท.วิบูลย์ ปรองดอง ผู้บัญชาการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ทำหนังสือเชิญประชุม ก.ตร. ส่งถึง ก.ตร. ทุกคน โดยระบุการประชุมจะมีขึ้นในเวลา 09.30 น. วันที่ 22 ตุลาคม โดยมี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ก.ตร. เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ มีวาระสำคัญคือวาระที่ 4 เรื่องที่ 1 การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับผู้บังคับการ (ผบก.) ถึงรองผู้บัญชาการ (รอง ผบช.) เรื่องที่ 2 การกำหนดตำแหน่งเพื่อปรับระดับสถานีตำรวจ เรื่องที่ 3 ร่างกฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ