น้ำเขาหลวงท่วมสุโขทัยตัดทางเข้าหมู่บ้าน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ระดับน้ำที่ท่วมบ้านเรือนราษฎร และพื้นที่ทางการเกษตรของหมู่ 6 หมู่ 8 บ้านโนนคีรี ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย ลดลงเล็กน้อย ในบางพื้นที่ระดับน้ำยังคงท่วมสูง 50 ซ.ม. ถึง 1 เมตร โดยเฉพาะ นาข้าว น้ำท่วมสูงจนข้าวจมอยู่ใต้น้ำ และน้ำป่าจากเทือกเข้าหลวง ที่ลดลงไหลไปท่วม หมู่ 8 บ้านนาโพธิ์ ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย หมู่ 10 ต.นาเชิงคีรี อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย ทำให้ถนนระหว่างหมู่บ้านนาเชิงคีรี และบ้านโนนคีรี ถูกกระแสน้ำตัดขาดไม่สามารถใช้สัญจรไปมาได้ ขณะตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาบริเวณเทือกเขาหลวง ยังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 3 ตำบล คือบ้านโนนคีรี ต.เมืองเก่า บ้านนาโพธิ์ ต.บ้านกล้วย อ.เมืองสุโขทัย และ ต.นาเชิงคีรี อ.คีรีมาศ ที่อยู่ใกล้เทือกเขาหลวง ต้องเฝ้าระวัง เนื่องจากเกรงว่า อาจมีน้ำป่าไหลลงมาท่วมได้อีกระลอก