กิ่วลม-กิ่วคอหมายังรับน้ำได้หากมีฝนตกอีก

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา จ.ลำปาง เปิดเผยว่า จังหวัดลำปาง มีเขื่อนเก็บกักน้ำขนาดใหญ่ 2 เขื่อน คือ เขื่อนกิ่วลมและกิ่วคอหมา ปัจจุบัน น้ำในเขื่อนกิ่วคอหมา มีจำนวน 177 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 104 ของความจุอ่าง และสามารถรองรับน้ำได้อีก 30 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่วน เขื่อนกิ่วลม มีปริมาณน้ำ 85 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 80 ของความจุ สามารถที่จะรับน้ำได้อีก 20 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่วนปริมาณน้ำไหลเข้าอ่าง จำนวน 14 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และมีการ
ระบายออกทั้งหมด 14 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ทั้งนี้ การปล่อยน้ำ เพื่อเป็นการระบายน้ำให้พอเพียงกับการเพาะปลูกในพื้นที่ตอนล่าง ซึ่งมีมากกว่า 1 แสนไร่ อย่างไรก็ตาม หากมีฝนตกลงมาเหนือเขื่อน ก็ยังสามารถรับน้ำได้อีก 50 ล้านลูกบาศก์เมตร