เตือนภัยฉ.1ตอนเหนือของไทยอากาศเริ่มเย็น

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

มวลอากาศเย็นจากประเทศจีน ได้แผ่เข้ามาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ แล้ว ทำให้บริเวณดังกล่าว มีฝนลดน้อยลงและเริ่มมีอากาศเย็น โดยอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส

สำหรับพายุไต้ฝุ่น