ธนารักษ์งดเก็บค่าเช่าที่ผู้ประสบน้ำท่วม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายมั่น พัธโนทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า จากเหตุอุทกภัยได้เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ ทางกระทรวงการคลัง โดย กรมธนารักษ์ จะให้การช่วยเหลือกับผู้เช่าพื้นที่ราชพัสดุ ที่ได้รับผลกระทบ จากอุทกภัยในครั้งนี้ ทั้งการเช่าที่ เพื่อที่อยู่อาศัย หากได้รับความเสียหายบางส่วน จะยกเว้นการเก็บค่าเช่า 1 ปี แต่หากอาคารเสียหายทั้งหลัง จะยกเว้นการเก็บค่าเช่าเป็นระยะเวลา 2 ปี ส่วนผู้เช่าเพื่อการประกอบการเกษตร หากพืชผลการผลิตได้รับความเสียหาย จะมีการยกเว้นการเก็บค่าเช่า 1 ปี แต่หากไม่สามารถประกอบอาชีพได้เกิน 3 วัน จะยกเว้นการเก็บค่าเช่า 1 เดือน รวมทั้ง จะยกเว้นการเก็บเงินเพิ่มเติมในทุก
กรณี หากผู้เช่าไม่สามารถชำระค่าเช่าได้ นายมั่น กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ขณะนี้ มีผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่เช่าพื้นที่ราชพัสดุ ทั้งสิ้น 2,020 ราย โดยแบ่งเป็นที่อยู่อาศัย 1,130 ราย เพื่อการเกษตร 120 ราย และอาคารราชพัสดุ อีก 570 ราย