กทม.สั่งเตรียมความพร้อมรับมือน้ำท่วมกรุง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายเจริญรัตน์ ชูติกาญจน์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผย สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.ว่า กทม.ได้สั่งการให้สำนักงานเขตทุกแห่งและทุกหน่วยงานในสังกัด กทม.เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์น้ำท่วม โดยตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย รับบริจาคเงินและเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมทั้งใน กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด นอกจากนี้ยังเตรียมความพร้อมทั้งกำลังคนและอุปกรณ์ช่วยเหลือ ซึ่งหากระดับน้ำสูงมากจะจัดหาที่พักชั่วคราว ให้กับผู้ประสบภัย โดยสามารถโทรแจ้งได้ที่หมายเลข 1555

ปลัดกรุงเทพมหานคร ยังกล่าวอีกว่า ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาในปีนี้มีปริมาณค่อนข้างสูง และคาดว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะรุนแรงกว่าทุกปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในช่วงน้ำทะเลหนุน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อบ้านเรือน ที่อยู่
ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เบื้องต้นคาดว่าจะได้รับผลกระทบ 27 ชุมชน ประมาณ 1,300 ครัวเรือน