บุรีรัมย์น้ำท่วมทั้งจ.เปิดศูนย์ช่วยเหลือ

บุรีรัมย์น้ำท่วมทั้งจ.เปิดศูนย์ช่วยเหลือ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตเทศบาล และศูนย์รับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม เมื่อรับบริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค นำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามอำเภอต่างๆ ทั้งในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดนครราชสีมา หลังได้ประสบอุทกภัยครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปี เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน โดยมีประชาชนทั้งในและนอกเขตเทศบาล ได้ทยอยนำสิ่งของมาร่วมบริจาคอย่างต่อเนื่อง ขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ยังขยายเป็นวงกว้าง โดยล่าสุดทางจังหวัดได้ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติจากอุทกภัยแล้ว 9 อำเภอ มีราษฎรได้รับผลกระทบกว่า 13,000 ครัวเรือน และไร่นาถูกน้ำท่วมกว่า 18,000 ไร่