ลำปางเตือนเกษตรกรระวังแมลงศัตรูข้าว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางคัทลียา สิงหศิริ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดลำปาง เปิดเผยว่าในช่วงนี้ เป็นช่วงที่มีฝนตกลงมาในหลายพื้นที่ในส่วนของจังหวัดลำปาง ทำให้มีผลผลิตในนาข้าว ได้รับความเสียหาย

ด้านเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง เตือนไปยังเกษตรกรให้เฝ้าระวังและพร้อมรับมือ กับโรค และแมลงศัตรูข้าวที่จะมาหลังน้ำลด ได้แก่ หนอนกระทู้คอรวง ซึ่งชอบกัดกินส่วนคอรวง หรือ ระแง้ของรวงข้าวที่กำลังจะสุก ทำให้คอรวงขาด สามารถทำลายรวงข้าวได้มากถึง 80%

โดยลักษณะการทำลายคล้ายหนอนกระทู้กล้า มักเข้าทำลายต้นข้าวช่วงกลางคืนหรือตอนพลบค่ำถึงเช้าตรู่ ทั้งนี้เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง จึงขอแจ้งเตือนเกษตรกร ว่าหลังน้ำลดให้เกษตรกรปรับสภาพพื้นที่โดยการไถกลบต้นข้าว เพื่อไม่ให้ลูกข้าวงอกขึ้นมาเป็นอาหารหรือแหล่งเพาะเชื้อของโรคแมลงศัตรูข้าวที่จะขยายพันธุ์ต่อไปได้อีก