เขื่อนอุบลรัตน์ระดับน้ำใกล้จุดวิกฤตแล้ว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายพิพัฒน์ คงศิลป์ทวีสุข หัวหน้าฝ่ายเดินเครื่องโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า ขณะนี้ระดับน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ อยู่ที่ 181.31 เมตร จากค่ามาตรฐานความสูงของระดับน้ำทะเล หรือมีน้ำในอ่างรวมทั้งหมด 2,171 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 89 ของปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด และยังสามารถรองรับน้ำ ได้อีก 250 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งขณะนี้ถือว่า เขื่อนเริ่มที่จะเข้าขั้นวิกฤตแล้ว ขอให้ประชาชนเตรียมความพร้อมรับมือกับน้ำท่วมทุกสถานการณ์ เนื่องจากหากทั่วทั้งภูมิภาคและพื้นที่เหนือเขื่อน โดยเฉพาะในเขต จ.ชัยภูมิ ยังมีปริมาณฝนตกลงมาเรื่อยๆ อาจทำให้ปริมาณน้ำจากลำน้ำสายต่างๆ ไหลเข้าสู่เขื่อนอุบลรัตน์เพิ่มมากขึ้น ทางเขื่อนก็จำเป็นต้องปล่อยน้ำออกในปริมาณที่มากกว่า 24 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน อาจทำให้พื้นที่ใต้เขื่อนเกิดภาวะน้ำท่วมขึ้นได้ พื้นที่การเกษตรของชาวบ้าน ที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มก็อาจได้รับผลกระทบเช่นกัน

และจากการประเมินสถานการณ์น้ำในขณะนี้ ก็น่าจะเป็นเช่นนั้น เนื่องจากเขื่อนจุฬาภรณ์ ไม่สามารถรองรับน้ำได้ เนื่องจากปริมาณน้ำเกินความจุแล้ว ทางเขื่อนก็จำเป็นต้องระบายน้ำออก เพื่อให้เขื่อนสามารถรองรับน้ำได้ ดังนั้นเขื่อนอุบลรัตน์ จึงได้แจ้งประสานไปยังผู้นำชุมชนเป็นระยะ เพื่อเตือนให้ชาวบ้านเฝ้าระวังอพยพข้าวของหนี น้ำท่วมทุกสถานการณ์ หากทางเขื่อนจำเป็นต้องเปิดประตูระบายน้ำเต็มอัตรา