ผู้ว่าฯภูเก็ต ตั้งศูนย์ช่วยน้ำท่วมโคราช

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ที่ห้องประชุม ชั้น 2 ศาลากลาง จ.ภูเก็ต นายตรี อัครเดชา ผู้ว่าฯภูเก็ต ประชุมหารือร่วมกับนายนิวิทย์ อรุณรัตน์ รองผู้ว่าฯภูเก็ต นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายก อบจ.ภูเก็ต และหน่วยงานราชการ ที่เกี่ยวข้อง เรื่องการตั้งรับศูนย์รับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ซึ่งได้ข้อสรุปว่า จะใช้ศาลากลาง จ.ภูเก็ต เป็นที่ตั้งศูนย์รับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ส่วนแนวทางการดำเนินการประชาสัมพันธ์ การเปิดรับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ทางจังหวัดจะมีหนังสือแจ้ง ไปยังท้องถิ่นต่างๆ ในพื้นที่ช่วยประชาสัมพันธ์ การเปิดรับบริจาค โดยจะเปิดรับบริจาคสิ่งของตั้งแต่วันที่ 20 ต.ค. เป็นต้นไป และจะรวบรวมสิ่งของบริจาค ไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ จ.นครราชสีมา เป็นเที่ยวแรกในวันที่ 22 ต.ค. นี้ เวลา 11.00 น.