ศาลปค.กลางให้ พิศิษฐ์ รักษาการผู้ว่าสตง.

ศาลปค.กลางให้ พิศิษฐ์ รักษาการผู้ว่าสตง.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ศาลปกครองกลาง มีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่ คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา ผู้ว่าการ สตง. มีคำสั่งเรื่องการยกเลิกคำสั่ง แต่งตั้งนายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส รักษาราชการแทนผู้ว่า สตง. เป็นคำสั่งที่มิชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ประกาศของ คปค. ฉบับที่ 22 และ 29 ไม่มีผลบังคับใช้กับหมวดที่ 2 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย สตง. ปี 2542 ซึ่งระบุถึงคุณสมบัติต้องห้าม ในการดำรงตำแหน่งผู้ว่า สตง. จึงถือว่าคุณหญิงจารุวรรณ ได้พ้นตำแหน่งจากผู้ว่า สตง. ตั้งแต่ อายุครบ 65 ปี ทำให้คำกล่าวอ้างของคุณหญิงจารุวรรณ นั้นฟังไม่ขึ้น

นอกจากนี้ศาลได้พิเคราะห์ถึงคำกล่าวอ้างของคุณหญิงจารุวรรณ เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการแทนที่ไม่สามารถใช้อำนาจของคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ คตง.ได้ ซึ่งตาม พ.ร.บ.มาตรา 301 วรรค 2 ได้ให้อำนาจผู้ว่า สตง. ปฏิบัติหน้าที่แทน คตง.ได้ ในช่วงมีการสรรหาใหม่ ซึ่งทำให้คำสั่งรักษาราชการแทนก็มีผลให้ นายพิศิษฐ์ มีอำนาจเทียบเท่าผู้ว่า สตง. จึงมีอำนาจของ คตง. ตามไปด้วย  
 
อย่างไรก็ตาม ศาลมีคำสั่งให้คำสั่งทุเลาที่ นายพิศิษฐ์ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่า สตง. มีผลบังคับใช้ต่อไปจนกว่าศาลปกครองสูงสุดจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ขณะที่ล่าสุดตัวแทนของคุณหญิงจารุวรรณ ได้เตรียมยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกรองสูงสุดแล้ว ภายใน 15 วัน 

 ด้าน นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส รักษาการผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) กล่าวภายหลังการเข้ารับฟังการพิจารณาคดีว่าตนพร้อม ที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามแนวทางที่คำพิพากษามีคำสั่งพิพากษา ซึ่งคำสั่งของศาลทำให้ตนมั่นใจว่าการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปได้ด้วยดีพร้อมกันนี้ยังยอมรับว่า ขณะที่การดำเนินคดีได้เกิดความล่าช้าในการตรวจสอบการใช้จ่ายเงของแผ่นดิน ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่เร่งด่วน

ทั้งนี้ ตนมีความเคารพต่อคุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา ว่าท่านเป็นผู้ใหญ่ ซึ่งท่านก็คงไม่ทำให้ข้าราชการลำบากใจ ในเรื่องของการคืนทรัพย์สิน ไม่ว่าจะเป็นรถประจำตำแหน่ง รวมถึงห้องทำงาน ส่วนกรณีที่คุณหญิงจารุวรรณ ยื่นอุทธรณ์นั้น นายพิศิษฐ์ คำสั่งทุเลาทำให้ตนดำรงตำแหน่งรักษาการแทนผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินยังคงมีผลบังคับใช้อยู่ ซึ่งตนเชื่อว่าฝันร้ายคงไม่เกิดขึ้นอีก

อย่างไรก็ตาม นายพิศิษฐ์ ยังกล่าวถึงคำกล่าวอ้างของคุณหญิงจารุวรรณว่า อำนาจของผู้ว่าการ สตง.เป็นอำนาจเฉพาะ ซึ่งที่จริงมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่มีความสามารถในการปฏิบัติงานอยู่