ศาลปค.กลางให้พิศิษฐ์รักษาการผู้ว่าสตง.

ศาลปค.กลางให้พิศิษฐ์รักษาการผู้ว่าสตง.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ศาลปกครองกลาง มีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่ คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา ผู้ว่าการ สตง. มีคำสั่งเรื่องการยกเลิกคำสั่ง แต่งตั้งนายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส รักษาราชการแทนผู้ว่า สตง. เป็นคำสั่งที่มิชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ประกาศของ คปค. ฉบับที่ 22 และ 29 ไม่มีผลบังคับใช้กับหมวดที่ 2 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย สตง. ปี 2542 ซึ่งระบุถึงคุณสมบัติต้องห้าม ในการดำรงตำแหน่งผู้ว่า สตง. จึงถือว่าคุณหญิงจารุวรรณ ได้พ้นตำแหน่งจากผู้ว่า สตง. ตั้งแต่ อายุครบ 65 ปี ทำให้คำกล่าวอ้างของคุณหญิงจารุวรรณ นั้นฟังไม่ขึ้น

นอกจากนี้ศาลได้พิเคราะห์ถึงคำกล่าวอ้างของคุณหญิงจารุวรรณ เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการแทน ที่ไม่สามารถใช้อำนาจของคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ คตง.ได้ ซึ่งตาม พ.ร.บ.มาตรา 301 วรรค 2 ได้ให้อำนาจผู้ว่า สตง. ปฏิบัติหน้าที่แทน คตง.ได้ ในช่วงมีการสรรหาใหม่ ซึ่งทำให้คำสั่งรักษาราชการแทนก็มีผลให้ นายพิศิษฐ์ มีอำนาจเทียบเท่าผู้ว่า สตง. จึงมีอำนาจของ คตง. ตามไปด้วย

อย่างไรก็ตาม ศาลมีคำสั่งให้คำสั่งทุเลาที่ นายพิศิษฐ์ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่า สตง. มีผลบังคับใช้ต่อไปจนกว่าศาลปกครองสูงสุดจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ขณะที่ล่าสุดตัวแทนของคุณหญิงจารุวรรณ ได้เตรียมยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกรองสูงสุดแล้ว ภายใน 15 วัน


ด้าน นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส รักษาการผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) กล่าวภายหลังการเข้ารับฟังการพิจารณาคดีว่าตนพร้อม ที่จะปฏิบัติหน้าที่ ตามแนวทางที่คำพิพากษามีคำสั่งพิพากษา ซึ่งคำสั่งของศาล ทำให้ตนมั่นใจว่า การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปได้ด้วยดี พร้อมกันนี้ยังยอมรับว่า ขณะที่การดำเนินคดีได้เกิดความล่าช้าในการตรวจสอบ การใช้จ่ายเงินของแผ่นดิน ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่เร่งด่วน ทั้งนี้ตนมีความเคารพต่อคุณหญิง จารุวรรณ เมณฑกา ว่าท่านเป็นผู้ใหญ่ ซึ่งท่านก็คงไม่ทำให้ข้าราชการลำบากใจ ในเรื่องของการคืนทรัพย์สิน ไม่ว่าจะเป็นรถประจำตำแหน่ง รวมถึงห้องทำงาน ส่วนกรณีที่คุณหญิง
จารุวรรณ ยื่นอุทธรณ์นั้น นายพิศิษฐ์ คำสั่งทุเลาทำให้ตนดำรงตำแหน่งรักษาการแทนผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ยังคงมีผลบังคับใช้อยู่ ซึ่งตนเชื่อว่า ฝันร้ายคงไม่เกิดขึ้นอีก อย่างไรก็ตาม นายพิศิษฐ์ ยังกล่าวถึงคำกล่าวอ้างของคุณหญิงจารุวรรณว่า อำนาจของผู้ว่าการ สตง.เป็นอำนาจเฉพาะ ซึ่งที่จริงมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ที่มีความสามารถในการปฏิบัติงานอยู่